Polityka prywatności

Poniżej prezentowana polityka prywatności określa zasady gromadzenia oraz przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem przez użytkownika / klienta / z serwisu internetowego widniejącego pod domeną http://www.kitaba.pl lub innych domenach Ultimate Living Sp. z o.o.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest Ultimate Living Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, przy ul. 3 Maja 7/10; 20-078 Lublin, NIP: 7123277197 REGON: 061530992. Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000453438, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku – VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z kapitałem zakładowym w wysokości 50.000,00 złotych (wpłacony w całości).

 

Zbieranie / Przertwarzanie Danych Osobowych

 

 1. Przeglądanie zawartości serwisu Kitaba.pl nie wymaga podawania danych osobowych.
 2. Korzystanie z serwisu Kitaba.pl (dokonanie zakupów/rejestracja) wymaga podania przez Użytkownika Danych Osobowych. W tym przypadku niepodanie danych osobowych powoduje niemożność spełnienia świadczenia przez Ultimate Living Sp. z o.o.
 3. W przypadku korzystania przez Użytkownika z serwisu administrator może pozyskiwać takie dane jak dane identyfikacyjne urządzenia, dane operatora usług internetowych oraz dane abonenta. Zbierane w/w dane przetwarzane są w sposób anonimowy a wykorzystywane będą wyłącznie w celach statystycznych i w celu prawidłowej realizacji zobowiązania przez Ultimate Living Sp. z o.o.
 4. Administrator Danych Osobowych przeprowadza wśród swoich Klientów ankiety w celu uzyskania danych profilu Klienta (między innymi takie informacje jak: płeć, wiek, wykształcenie itp.) Podanie w/w danych jest zawsze dobrowolne. Tak gromadzone dane osobowe wykorzystywane są w sposób anonimowy do analizy statystycznej. W/w dane mogą być przekazywane do kontrahentów Administratora.
 5. Przy realizacji zamówienia Administrator danych prosi Klienta o dane osobowe – w szczególności takie jak: imię, nazwisko, adres dostawy, numer telefonu, adres e-mail.
 6. Przy rejestracji Administrator danych prosi Klienta o dane osobowe jak w pkt. 5 oraz o datę urodzenia i określenie płci.
 7. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zobowiązania przez Ultimate Living Sp. z o.o. oraz w celu marketingu swoich produktów lub usług.
 8. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zawsze wyrażenie zgody Użytkownika poprzez zaznaczenie właściwego pola w formularzy zamówienia produktu lub w formularzu rejestracji.
 9. Administrator może przekazać lub udostępniać dane osobowe osobom trzecim tylko i wyłącznie w przypadku gdy użytkownik wyraził na to zgodę.
 10. Administrator usuwa dane osobowe w części lub w całości na żądanie Użytkownika.
 11. Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Użytkownik jest dłużnikiem w stosunku do Administratora lub naruszył regulamin Sklepu, a zachowanie Jego danych osobowych jest konieczne do wyjaśnienia wszelkich okoliczności oraz odpowiedzialności Użytkownika.
Brak produktuna stronie?Negocjacja cen?
zadzwoń do nas22 188 16 55
lub